Projektinė veikla

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Nuo 2015 metų organizuojamos „Lietuvos mažųjų žaidynės“ – didžiausias savo kategorijoje, visą Lietuvą apimantis, vaikus, pedagogus, ugdymo įstaigų administracijos darbuotojus bei tėvus įtraukiantis projektas. Pagrindinis jo tikslas – padėti jauniausiai visuomenės daliai – darželinukams – suprasti ir pajusti fizinio aktyvumo teikiamą džiaugsmą.

Ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu vaikai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien vaikai, bet ir pedagogai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai bei tėvai.

Respublikiniai socialiniai visuomeninės organizacijos „Gyvoji planeta“ projektai, skirti ekologiniam sąmoningumui ir pilietiškumui ugdyti.

       

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programą „Zipio draugai“ inicijavo ir sukūrė, o dabar tarptautiniu mastu koordinuoja organizacija Partnership for Children, reziduojanti Londone. VšĮ „Vaiko labui“ turi išimtinę licenciją Lietuvoje įgyvendinti programą „Zipio draugai“.

Respublikinis ilgalaikis prevencinis projektas. Jo tikslas – pasitelkus žaidimus lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Šie gebėjimai svarbūs ruošiant vaikus rašymo procesams, raidžių ir skaitmenų grafiniam suvokimui, orientavimuisi erdvėje.

Tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“ tikslas – ankstyvajame amžiuje sudaryti palankias sąlygas ankstyvosios vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui ugdant kalbą: ugdyti vaikų kalbą remiantis ir vadovaujantis kalbos ugdymo modeliu, naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus.

2019–2021 m. Sporto rėmimo fondo projektas. 2019 m. rugsėjo mėn. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis pradėjo įgyvendinti Sporto rėmimo fondo lėšomis bendrai finansuojamą sporto projektą SRF-SRO-2019-1-0184/SIĮ „Saugus, aktyvus ir sveikas“. Fondo lėšomis remiama veiklos sritis: Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas. Šio projekto partneris ir veiklų dalyvis – Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis. Projektą administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

 

 

 

 

įsteigtas

pedagogai

Vaikai

personalo darbuotojų

Kontaktai

Adresas: Taikos g. 1, LT-86475 Tytuvėnai

Telefonas: 8 427 56435

El. paštas: tytuv.l.d@gmail.com