Specialistų informacija

Vaiko gyvenimas prasideda šeimoje. Čia  vaikas auga, stebi, mokosi, tobulėja. Tėvai turi būti aktyvūs vaiko ugdymo(si)  proceso dalyviai. Vaikas greitai auga ir, norime to ar ne, ateina laikas vaikui žengti pirmuosius žingsnius mokyklos takeliu. Gerai, jei vaikas lankė ikimokyklinę įstaigą, bendravo su vaikais, pedagogais, išgirdo daug naujos informacijos, kuria galės pasinaudoti mokykloje. O jei vaikas augo tik namuose? Ar tėvai sugebėjo laiku ir tinkamai pateikti vaiko raidą atitinkančią informaciją, ar padėjo įveikti kalbos ir kalbėjimo, bendravimo sunkumus ar žino, su kokiais sunkumais gali susidurti jų vaikas mokykloje? Daugelio problemų galima išvengti laiku pasikonsultavus su pedagogais,  specialistais, gavus jų rekomendacijas.

Todėl  Tytuvėnų vaikų lopšelyje-darželyje jau 2008 metais buvo sukurta grupė „Pagalba vaikui ir šeimai“, kurios veiklos tikslas – padėti tėvams (globėjams) veiksmingai ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiką, nelankantį ikimokyklinės ugdymo įstaigos. Grupė veikia, tad skatiname tėvelius (globėjus) domėtis vaikų ugdymu, švietimo naujovėmis, dalyvauti lopšelyje-darželyje organizuojamuose renginiuose, šventėse. Kviečiame konsultuotis su ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogais, logopedu-specialiuoju pedagogu.

Grupės „Pagalba vaikui ir šeimai” vadovė Sandra Andrulienė

Telefonas pasiteiravimui 8(427)56435

el. p.  sandra.andruliene@gmail.com

įsteigtas

pedagogai

Vaikai

personalo darbuotojų

Kontaktai

Adresas: Taikos g. 1, LT-86475 Tytuvėnai

Telefonas: 8 427 56435

El. paštas: tytuv.l.d@gmail.com