Pagalbos mokiniui specialistė

Specialioji pedagogė-logopedė Sandra Andrulienė

Kontaktai:

el. p. sandra.andruliene@gmail.com

Tel. Nr. 8(427)56435

Paslaugos:

  • tiria visų darželio vaikų kalbą ir išsiaiškina jų turimus kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
  • tikslina kalbėjimo ar komunikacijos sutrikimų diagnozes;
  • teikia korekcinę logopedinę pagalbą kalbos sutrikimų turintiems vaikams;
  • palaiko ryšį su specialiųjų poreikių vaikų tėvais, informuoja juos apie vykdomą ugdymo procesą, ugdymo rezultatus;
  • konsultuoja auklėtojus dėl individualių programų sudarymo;
  • teikia metodinę pagalbą l/d specialistams, dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais;
  • dalyvauja įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje.

įsteigtas

pedagogai

Vaikai

personalo darbuotojų

Kontaktai

Adresas: Taikos g. 1, LT-86475 Tytuvėnai

Telefonas: 8 427 56435

El. paštas: tytuv.l.d@gmail.com