Vaiko gerovės komisija

Lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės komisija, sudaryta Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-36 „Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo“.

KOMISIJĄ SUDARO:

PIRMININKĖ – Irma Knyzelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

PIRMININKĖS PAVADUOTOJA – Sandra Andrulienė, logopedė-specialioji pedagogė metodininkė.

POSĖDŽIŲ SEKRETORĖ – Asta Beniulienė, meninio ugdymo pedagogė, auklėtoja.

NARIAI:

Rima Šivickienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja;

Indra Šarlauskytė, vyresnioji auklėtoja;

Saliutė Aleksandravičienė, vyresnioji auklėtoja;

Irena Andrulienė, auklėtoja.

KELMĖS R. TYTUVĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

įsteigtas

pedagogai

Vaikai

personalo darbuotojų

Kontaktai

Adresas: Taikos g. 1, LT-86475 Tytuvėnai

Telefonas: 8 427 56435

El. paštas: tytuv.l.d@gmail.com