Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto 

darbo užmokestis (koeficientas)

2016 m.

Vidutinis mėnesinis bruto

darbo užmokestis (koeficientas)

2017 m. 

Vidutinis mėnesinis bruto

darbo užmokestis (koeficientas)

2018 m.

Direktorius 26,85 7,31 7,31
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 16,3 5,6 5,47
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 13,2 4,0 4,0
Auklėtojas (stažas iki 10 m.) 15,95 4,6 4,51
Auklėtojas (stažas nuo 15 m.) 16,25 4,8 4,68
Vyresnysis auklėtojas 18,0 5,3 5,2
Auklėtojas metodininkas 19,65 5,7 5,66
PU pedagogas 18,9 5,5 5,46
Logopedas metodininkas 19,11 5,55 5,4
Specialusis pedagogas metodininkas 19,11 5,55 5,4
Vyresnysis meninio ugdymo pedagogas 17,35 5,1 4,54
Dietistas MMA 3,3 3,3
Vyr. virėjas MMA 3,6 3,6
Virėjas MMA 3,3 3,3
Sandėlininkas MMA 3,3 3,5
Kiemsargis MMA MMA MMA
Darbininkas MMA MMA MMA
Sekretorius-archyvaras MMA 3,3 3,3
Auklėtojo padėjėjas MMA 3,0 3,12
3,1 3,1
3,2 3,2
3,3 3,3

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyrisusybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480

 „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu , praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

įsteigtas

pedagogai

Vaikai

personalo darbuotojų

Kontaktai

Adresas: Taikos g. 1, LT-86475 Tytuvėnai

Telefonas: 8 427 56435

El. paštas: tytuv.l.d@gmail.com