Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (koeficientas) 2019 m.

I pusmetis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (koeficientas) 2019 m.

II pusmetis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (koeficientas) 2020 m.

I pusmetis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (koeficientas) 2020 m.

II pusmetis

 Direktorius   8,3   8,3   8,3   9,0
 Direktoriaus pavaduotojas   ugdymui   8,2   8,2   8,61   8,61
 Direktoriaus pavaduotojas   ūkiui   5,95   5,95   5,95   5,95
 Auklėtojas (stažas iki 10 m.)   4,96 – 5,21   4,96 – 5,21   4,96 – 5,21   7,44 – 7,86
 Vyresnysis auklėtojas   5,72 – 5,79   5,72 – 6,01   5,72 – 6,01   8,05
 Auklėtojas metodininkas   6,23   6,23           –           –
 PU pedagogas   7,2   6,86   6,86   8,41
 Logopedas metodininkas   6,92   6,92   6,92   6,92
 Specialusis pedagogas   metodininkas   6,92   6,92   6,92   6,92
 Meninio ugdymo pedagogas   5,15   5,51   5,51   7,67
 Neformaliojo ugdymo       pedagogas   6,9 – 7,05   6,91 – 7,12   6,91 – 7,12   7,44 – 8,01
 Dietistas   4,3   4,3   4,35   4,35
 Vyr. virėjas   4,3   4,3   4,3   4,3
 Virėjas   4,37   4,37   4,37   4,37
 Sandėlininkas     4,3   4,3   4,3   4,3
 Kiemsargis   MMA   MMA   MMA   MMA
 Darbininkas   MMA   MMA   MMA   MMA
 Sekretorius-archyvaras   4,3   4,3   *   *
 Raštinės administratorius   *   *   5,4   5,4
 Auklėtojo padėjėjas   4,3 – 5,19   4,3 – 5,19   4,3 – 5,19   4,3 – 5,19
 Valytoja   MMA   MMA   MMA   MMA
         *  Keitėsi pareigybės pavadinimas.
          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyrisusybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480
       „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu , praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

įsteigtas

pedagogai

Vaikai

personalo darbuotojų

Kontaktai

Adresas: Taikos g. 1, LT-86475 Tytuvėnai

Telefonas: 8 427 56435

El. paštas: tytuv.l.d@gmail.com